Geschiedenis

 Het ontstaan van onze vereniging

Onze EHBO vereniging Eethen is officieel opgericht in 1952.

Echter 10 jaar eerder was de vereniging al opgericht maar niet vastgelegd.

De toenmalige huisarts Dokter Aanen begon nl. in 1942 met het toenmalige schoolhoofd de heer van Riel de beginselen van de EHBO te leren.

Daarbij worden ze bijgestaan door zuster Nederlof, de wijkverpleegkundige.

Deze 3 mensen zijn dus de eigenlijke oprichters van onze tegenwoordige EHBO afdeling.